Uyku apnesi tedavisinde robotik cerrahinin yeri nedir?

Uyku apnesi tedavisinde robotik cerrahinin yeri nedir?

Uyku apnesi cerrahi tedavisinde eğer dil köküne müdahale edilecekse, robotik cerrahi yöntemlerden biridir. Ancak uyku apnesi hastalarının, büyük kısmı, damak seviyesine yapılan cerrahi girişimlerle tedavi edilebilmektedir. Uyku apnesi hastalarının sadece %15-20'lik bir kısmı dil kökü cerrahisine ihtiyaç duyar. Bu yüzden benim kişisel tercihim tüm cerrahilerin bir arada yapılmaması yönündedir. Uyku apnesi hastalığının cerrahi tedavisinde önce damak seviyesine cerrahi uygulamanın yapılmasını; hastalığın yeteri kadar iyileşmediği hastalarda dil kökü cerrahisinin yapılmasını öneriyorum.