Tonsillektomi (bademcik) ameliyatında, bademciklerin tamamı alınır mı? Tonsillektomi (bademcik) ameliyatında, tonsil (bademcik) dokusunun tamamı alınır, ancak son yıllarda bademcik büyüklüğü olan ve bu nedenle sıkıntı yaşayan çocuklarda bademciklerin bir kısmının alındığı ya da bademciklerin küçültüldüğü ameliyatlar sıklıkla uygulanır hale gelmiştir. Bademciklerin tamamının alınması yerine, bademciklerin küçültülmesinin en önemli avantajı, ameliyat sonrası ağrının az olması ve beslenme sorunlarıyla karşılaşılmamasıdır. Ayrıca bademcik ameliyatından sonra kanama riski de bu yöntemle azalmaktadır.